Labonte Canine Services Banner - German Shepherd Dogs and Dog Training

Emir Chabet

Meno Narodený Skúsky Výstava RTG-DBK Bon.kód

Emír Chabet CS

9.5.1996 ZV 2, SVV 2, IPO 3,SchH 3, ZPO 1, BH, FH 2, 2 x CACT D A 5 K X 5 / 5 5 P I.tr.

3 x M SR, 1 x M CR, 1 x M MSKS

Posudok: Viac nez stredne velký, stredne silný, hlava výrazná, kohútik znatelný, chrbát este pevný, dlhý, kríze kratsie, strmsie uhlenie hrudných koncatín, dobré uhlenie panvových koncatín, pohyb priestranný s kratsím krokom.

I. GENERÁCIA II.GENERÁCIA III.GENERÁCIA IV.GENERÁCIA

Otec:

A-CAR z Kostolianskej cesty CS

SÚCHNO:20322/90/93

dobrý

SVV 2,IPO 3, SZP 1, SLP 1

T:5V5/55

A-DUX Agar CS SKSP:4750/84/90 velmi dobrý, SVV3,IPO3,SPO, T:5FKV6/54 A-CEZAR z Jánosíkovej ulice CS, VD, SVV2, IPO3,T:5JQV5 ALEX z Dumi CS výborný, SVV3 T:5JX5
Asta z Grajnára CS, výborný,SVV1,T:5DKOV3
GABI z Pohranicnej stráze CS výborný,SVV2, T:5DRU5 A-BOJAR v.Schotterhof, výborný,SVV2,T:6645
DAISY Trina Jipor CS, VD,SVV2,T:5DJV5
A-CERI NemoCS SKSP:8732/82/86,velmi dobrý, SVV 1,T:5JI6 A-ATHOS Oranto CS, V,SchH3,IPO3,T:5DKRI5 ENNO v.Haus Schvöcker, V,SchH3,FH,HP1, T:5JKI5
AURA Troavyn CS,VD,SVV1,T:5JX7
A-BLECKIE Kostar CS, V,SVV3,SZP1,SPS, T:5JI7 ERKO z Mestského polesí CS, V,SVV2,T:5JKI5
TULA z Marusky CS, SVV1,T:5CFX7
Matka:

B-EMA Mat-RozCS

CKSP:05972/91/93 dobrý

SVV1,

T:5CKI5/55

B-CHARON z Podskalky CS SKSP:9620/83/87,výborný, IPO3,T:5JX5/55 B-AJO Ja-Kra CS, výborný,SVV2,T:5JI5 Vilmar z Marusky CS,V,SVV3,T:5JRX5
BRETKA z Lubovej nádeje, V,SVV2,T:5CJI5
A-DORA z Podskalky CS, V,SVV2,IPO1,SZP2, T:5JI5 <>A-AGBAR Oranto CS, V,SVV2,SPO, T:5JX5
A-CYRA z Egonova CS, VD,SVV2,SPO,T:5JI
A-EMA Nemo CS SKSP:4054/84/86,dobrý,SVV3, SPS,SPO,IPO3,SZP2, B:2.tr. A-CIR z Vrtovské doliny CS, VD,SVV3,IPO3,SPS,SPO, T:5I5 DRAGO z Humnan CS, VD,SVV3,SPS,SPO,T:5CX5
A-AGINA Vefra CS, VD,SVV3, T:5I7
A-BLECKIE Kostar CS, V,SVV3,SZP1,SPS, T:5JI7 ERKO z Mestského polesí CS, V,SVV2,T:5JKI5
TULA z Marusky CS, SVV1,T:5CFX7

Copyright © Labonte Canine Services. All rights reserved.
info@labontecanine.com (919-266-6352)